Ketogena dieta in rakavi bolniki

Ketogena dieta, rak in težave pri raziskovanju

Proučevanje vpliva prehranskih vzorcev na zdravje je bilo in vedno bo težavno in kompleksno. Za razliko od proučevanja vpliva posamičnih snovi je pri opazovanju načina prehranjevanja v igri vedno veliko potencialno motečih dejavnikov. Že sama besedna zveza »način prehranjevanja« navaja, da ne gre za nekaj, kar se zgodi v enem dnevu, pač pa gre za dlje trajajoče in konsistentno vztrajanje pri določenem prehranskem vzorcu. Dejstvo je tudi, da en teden katerekoli diete ne bo imel dolgoročnega vpliva na nič (to ve vsak, ki je preživel povprečne novoletne praznike – mogoče je pridobil kak kilogram, dolgoročno pa si ni naredil pretirane škode). Načine prehranjevanja je torej treba proučevati dolgo, predvsem pa zagotoviti, da se predpisane diete udeleženci res držijo.

Še posebej pa je kompleksno in izjemno težko proučevanje vpliva določenega tipa prehrane, ko jo testiramo na bolnih ljudeh ali na ljudeh, ki so bolezen premagali in potrebujejo dolgoročen načrt varovalne prehrane.

S takimi težavami se srečujejo vsi, ki želijo ugotoviti, kako določen način prehranjevanja vpliva na zdravje – tudi proučevalci vpliva ketogene diete. V nedavnem članku dr. Klement z oddelka za radiacijsko onkologijo v bolnišnici Leopoldina v Schweinfurtu oriše tri strategije, s katerimi je po doslej znanih znanstvenih dokazih mogoče utemeljiti uporabnost ketogene diete pri rakavih bolnikih:

  • ketoza vpliva na rastne faktorje in kompleksno tumorsko signaliziranje, posledično pa tudi na tumorsko presnovo in rast;
  • presnovne spremembe, ki se zgodijo s ketogeno dieto, privedejo do pomanjkanja goriv, ki so potrebne za okvarjena tkiva;
  • ketogena dieta v tumorskih celicah poveča oksidativni stres, s čimer jih naredi ranljivejše in manj odporne na radiacijsko in kemoterapijo.

Ti zaključki, ki razlagajo ključne mehanizme in ki so opisane tudi v študijah na živalih in manjših vzorcih ljudi, bi morali biti dovolj velika vzpodbuda tako za uporabo ketogene diete v kontekstu raka kakor tudi za razvoj obsežnih randomiziranih kontrolnih študij (Klement, 2017).

KLEMENT, R.J., 2017. Beneficial effects of ketogenic diets for cancer patients: a realist review with focus on evidence and confirmation. Medical Oncology, letn. 34, št. 8, str. 132.