Holesterol ni nevaren

Ne skupni holesterol – nevarni so majhni LDL delci!

Srčno-žilne bolezni so v razvitem svetu med najpogostejšimi vzroki (prezgodnje) umrljivosti. Zgodnje odkrivanje nastajajoče bolezni je zato nujno. V načelu se vsi strinjamo, da je hiperlipidemija (povečane ravni krvnih lipidov) eden od največjih dejavnikov tveganja za SŽB, le da kaže, da je krvno sliko vedno treba pogledati od bliže in natančneje.

Razen tega, da ločimo dve glavni skupini holesterolov (LDL in HDL), imata tudi ta dva tipa več oblik. Pri HDL-ju ni večjih težav, saj je priporočljivo, da je čim višji, LDL pa je (pre)dolgo veljal za nevarnega kar tako. Izkazalo se je, da LDL kot tak ni nujno gotova napoved razvoja SŽB: LDL je problem samo, če v masi tega holesterola prevladujejo majhni delci. Ti so namreč tisti, ki hitreje oksidirajo in so aterogeni.

V pred dnevi objavljenem članku je skupina znanstvenikov to tudi dokazala (upajmo, da bo podobnih raziskav še več). Povod za raziskavo je bilo dejstvo, da obstaja veliko število pacientov s hudimi oblikami SŽB, ki pa imajo normalne vrednosti krvnih lipidov. Podatke o 179 posameznikih so dobili v okviru bolnišnice Sinai Hospital v Baltimoru. Po pričakovanjih se je izkazalo, da skupni holesterol oziroma povišane vrednosti lipidov niso natančen pokazatelj nastanka in obsega SŽB! Tisto, kar je nevarno, so prevladujoči majhni delci holesterola LDL. To pomeni, da lahko imate krvne lipide v rangu, za katerega velja, da je normalen, a če imate veliko malih LDL delcev, ste v nevarnosti (Chaudhary in sod., 2017).

CHAUDHARY, R., MATHEW, D., BLIDEN, K. in sod., 2017. LDL4: a novel predictor of coronary artery disease severity. Current Medical Research and Opinion, letn., št., str. 1-17.