ketogena dieta in rak na dojki

Prehrana za bolnice z rakom dojk

Zdravi ljudje se pogosto sprašujemo, kako bi se morali prehranjevati, da bi zmanjšali možnost nastanka bolezni. Ko pa zbolimo, je vprašanje še toliko pomembnejše.

O ketogeni dieti je pogosto slišati kot o načinu prehranjevanja, primernem posebej v smislu preprečevanja in terapije pri možganskih tumorjih, vendar obstaja kopica znakov, da bi lahko pomagala tudi pri drugih oblikah raka – tudi pri rakavih obolenjih dojke.

Prehranska ketoza, ki je posledica kronične visokomaščobne prehrane, namreč ugodno vpliva na resnično mnogotere fiziološke procese, ki uravnavajo širjenje oziroma ponovni nastanek raka dojk: ponovno vzpostavi ustrezno hormonsko ravnovesje, zmanjša obseg vnetnih procesov, zniža raven inzulina in posledično nekaterih rastnih faktorjev, pomaga vzpostaviti normalno raven telesnega maščevja, ugodno vpliva na profil krvnih lipidov, predvsem pa ketonsko telesce beta hidroksibutirat uravnava izražanje genov.

Kot kaže, bi bila ketogena dieta izjemno primeren način prehrane za bolnice in tiste, ki so bolezen uspešno premagale. Posebej učinkovita naj bi bila za HER2 pozitivni karcinom dojke (Hyde in sod., 2017).

HYDE, P.N., LUSTBERG, M.B., MILLER, V.J. in sod., 2017. Pleiotropic effects of nutritional ketosis: Conceptual framework for keto-adaptation as a breast cancer therapy. Cancer Treatment and Research Communications, letn. 12, št., str. 32-39.