Ketogena dieta in avtizem

Ketogena dieta in avtizem pri otrocih

O potencialno ugodnem vplivu visokomaščobne in nizkohidratne prehrane obstaja že ogromno literature, a žal večina sicer izjemno obetavnih zaključkov temelji na eksperimentih na živalskih modelih.

Na srečo se področje raziskovanja počasi, a zagotovo širi tudi na proučevanja vpliva nestandardnih prehranskih vzorcev na motnje avtističnega spektra tudi pri ljudeh. Te dni so v javnost prišli rezultati raziskave, ki jo je na 45 otrocih z motnjo avtističnega spektra opravila skupina egiptovskih raziskovalcev.

Otroke so razdelili v tri skupine: kontrolno skupino z običajno prehrano, skupino, ki so ji predpisali ketogeno dieto (modificirana Atkinsova dieta, ki ni najstrožja oblika ketogenega načina prehranjevanja), in tretjo skupino, ki se je prehranjevala po načelu »nič glutena, nič kazeina«.

Otroke so z dvema različnima metodama za ugotavljanje motenj avtističnega spektra ocenili pred začetkom šestmesečne intervencije in po njej.

In kaj so ugotovili? Tako skupina na ketogeni kot tudi skupina na dieti brez glutena in kazeina je v primerjavi s kontrolno skupino dosegla opazno izboljšanje oziroma zmanjšanje pojavnosti tipičnih motenj avtističnega spektra. Izboljšanje znakov avtizma je bilo opaznejše in izrazitejše pri ketogeni dieti. Tudi v tej raziskavi znanstveniki pozivajo k razvoju večjih raziskav (večji vzorec, daljši čas intervencije), saj so rezultati teh manjših, pilotskih raziskav resnično vzpodbudni že s precej ohlapno obliko ketogene diete (El-Rashidy in sod., 2017).

EL-RASHIDY, O., EL-BAZ, F., EL-GENDY, Y. in sod., 2017. Ketogenic diet versus gluten free casein free diet in autistic children: a case-control study. Metabolic Brain Disease, letn., št.