Niso vse mastne diete dovolj mastne

Niso vse »mastne« diete dovolj mastne

Visokomaščobno prehranjevanje je še vedno predmet debat, nezaupanja – pogosto tudi zaradi napak pri zasnovi raziskav in kasnejši interpretaciji dobljenih podatkov.

V zadnjem času smo tako brali, da Kitajci uspešneje hujšajo z nizkomaščobno prehrano in da je visokomaščobna prehrana med nosečnostjo izjemno nevarna za otroka.

Pri primeru Kitajcev je šlo za raziskavo, kjer so študente razvrstili v tri skupine:

  • nizkomaščobno: maščoba je predstavljala 20 % delež dnevne energije, ogljikovi hidrati pa 66 %
  • zmerno: maščoba je predstavljala 30 % delež dnevne energije, ogljikovi hidrati 56 %
  • visokomaščobno: maščoba je predstavljala 40 % delež dnevne energije, ogljikovi hidrati 46 % (Wan in sod., 2017).

Podobno je bilo v raziskavi, opravljeni na primatih, kjer so ugotovili, da »visokomaščobna hrana« med nosečnostjo škodi otroku. Kontrolna skupina je dobivala prehrano, kjer je bilo razmerje med beljakovinam, maščobami in ogljikovimi hidrati 26,8 : 14,7 : 58,5; »visokomaščobna« pa hrano v razmerju 18,4 : 36,6 : 50,0* (Thompson in sod., 2017).

Nobena od teh raziskav čisto nič uporabnega ne pove o resnični LCHF-prehrani, saj je ne ena ne druga sploh nista preiskovali. LCHF oziroma keto prehrana ima učinek le, če vsebuje dovolj velik delež maščob in zelo zmanjšan delež ogljikovih hidratov, kar v idealnih razmerah pomeni, da je posameznik v prehranski ketozi. Če se to ne zgodi, potem trditi, da »visokomaščobna« dieta kakorkoli škodi, ni na mestu. Škodi prehrana, bogata z maščobami IN ogljikovimi hidrati – to je edini možni zaključek na podlagi podatkov obeh raziskav.

* podatek o deležu OH so povrh še narobe izračunali: pravilno bi bilo 44,9 %

THOMPSON, J.R., VALLEAU, J.C., BARLING, A.N. in sod., 2017. Exposure to a High-Fat Diet during Early Development Programs Behavior and Impairs the Central Serotonergic System in Juvenile Non-Human Primates. Frontiers in Endocrinology, letn. 8, št. 164.

WAN, Y., WANG, F., YUAN, J. in sod., 2017. Effects of Macronutrient Distribution on Weight and Related Cardiometabolic Profile in Healthy Non-Obese Chinese: A 6-month, Randomized Controlled-Feeding Trial. EBioMedicine