Vpliv vadbe na zdravje in strukturo okostja

Maščobno tkivo kostnega mozga in vadba

Razmerje med maščobnim tkivom v kostnem mozgu in dejanskim zdravjem okostja je slabo raziskano. Styner in sodelavci (2017) so želeli preveriti, ali je maščevje kostnega mozga, ki nastaja zaradi debelosti, možno zmanjšati s pomočjo vadbe in ali to pomeni izboljšanje zdravja kosti. Za preizkus so uporabili sev mišk C57BL/6, ki so jih razdelili v dve skupini: eno skupino so tri mesece hranili tako, da so se zredile, druge pa so bile tri mesece na nizkomaščobni dieti. Obe so v šest tednov trajajoči študiji izpostavili ali režimu vadbe (tek) ali jih opazovali kot kontrolno skupino. Po treh mesecih je imela prva skupina 44 odstotkov več maščobnega tkiva v kostnem mozgu, a so te miške v režimu vadbe tudi izgubile več maščobnega tkiva v kostnem mozgu: debelim miškam se je volumen maščevja znižal za 39 odstotkov, vitkim pa samo za 33 odstotkov. Debelim se je zmanjšalo tudi število maščobnih celic (za 56 %), vitkim pa se število adipocitov z vadbo ni spremenilo.

Druge ugotovitve: kronična debelost povzroči večji volumen kosti, kar velja tudi za volumen njihove votline; zdravje okostja debelih mišk se je značilno popravilo z uvedbo vadbe, predvsem je povečalo stopnjo lipolize in oksidacije maščob.

STYNER, M., PAGNOTTI, G.M., MCGRATH, C. in sod., 2017. Exercise Decreases Marrow Adipose Tissue Through ss-Oxidation in Obese Running Mice. J Bone Miner Res