Uradne prehranske smernice

Prehranske smernice: brez znanstvene osnove!

Uradne prehranske smernice, ki so se razširile v javne zdravstvene politike po vsem razvitem svetu, izhajajo iz ameriških smernic, prvič predstavljenih v začetku 80ih let prejšnjega stoletja. Glavni namen teh smernic je bilo zmanjševanje pojavnosti koronarnih boleznih, in sicer z zmanjšanjem vnosa skupnih prehranskih maščob na 30 odstotkov dnevne energijske vrednosti in z zmanjšanjem deleža nasičenih maščob na ne več kot 10 odstotkov dnevne energijske vrednosti.

Maja je British Journal of Sports Medicine objavil analizo vseh obstoječih raziskav in ostro kritiko teh smernic. Analiza, ki jo je napisala dr. Harcombe z Inštituta za znanosti o vadbi in zdravju, je zajela kar štiri pregledne študije, in sicer randomizirane klinične študije med leti 1977 in 1983; epidemiološke študije, ki so jih pri oblikovanju smernic upoštevale komisije; tretji sklop analize je vključeval sodobne randomizirane klinične študije, četrti pa danes dostopne epidemiološke podatke o vplivu prehranskih maščob na pojavnost koronarnih bolezni.

Rezultati so za vse, ki spremljamo to področje, nepresenetljivi. Dokazov o tem, da bi uživanje maščob oziroma nasičenih maščob vodilo h koronarni bolezni, ni. Ne samo to, tudi kakovost podatkov je vprašljiva, trdi Harcombova. Razširjenost debelosti in sladkorne bolezni tipa 2 v zadnjih desetletjih sta več kot dobra razloga za vnovični premislek o tem, kaj javne politike svetujejo prebivalcem glede ustrezne prehrane, saj se sklepanje na vzročno povezavo med omejevanjem uživanja maščob in priporočilom uživanja vsaj 55 odstotkov dnevne energije iz ogljikovih hidratov na eni ter debelostjo in sladkorno boleznijo na drugi strani ponuja samo. Predvsem pa – opozarja avtorica – je napaka pri definiciji nasičenih maščobnih kislin: ponavadi so te označene s samimi procesiranimi živili (pekovskimi izdelki, slaščicami, prigrizki in pripravljenimi obroki). Trdi, da bi bil napredek že, če bi priznali, da so procesirana živila ustrezna tarča, ne pa nasičene maščobne kisline v pravi, nepredelani hrani, ki je po možnosti ekološkega izvora.

Harcombe, Z., 2017. Dietary fat guidelines have no evidence base: where next for public health nutritional advice?. British Journal of Sports Medicine, 51(10), pp. 769-774.