Sarkopenija pri ženskah

Mišična masa pomeni večje možnosti preživetja pri raku

Letno je po vsem svetu odkritih 1,5 milijona novih primerov raka dojke, oblike raka, ki povzroči med ženskami največ smrti. Od 6 do 10 odstotkov tega raka je odkritega šele v četrtem stadiju, ko se je že razsejal (metastaziral) v druge organe in tkiva, a tudi od 20 do 30 odstotkov rakov, odkritih v zgodnejših stadijih, se bo razvilo v razsejanega. V četrtem stadiju je nujno sistemsko zdravljenje – najpogosteje kemoterapija. Kemoterapijo kot dopolnilno (adjuvantno) ali neoadjuvantno dobijo tudi pacientke z rakom v zgodnejših stadijih.

Kemoterapija, zdravljenje s citostatiki, snovmi, ki prizadenejo vse hitro deleče se celice, lahko ima vrsto stranskih učinkov. Ti so odvisni od vrste citostatika, potrebnega odmerka, sovpliva z drugimi zdravili, morebitnim sočasnim obsevanjem, pa tudi od začetnega stanja bolnika / bolnice. Stopnje neželenih učinkov oziroma toksičnosti označujemo s stopnjami od 0 do 5, pri čemer 0 pomeni »brez neželenih učinkov«, 4 življenje ogrožujoče stanje, 5 pa smrt zaradi stranskih učinkov.

Eden od dejavnikov, kot ugotavljajo z raziskavami, kolikšna bo stopnja toksičnosti, posledično tudi dolžina hospitalizacij in odstotek preživetja, je tudi obseg skeletnega mišičevja. Mišična oslabelost (sarkopenija) je pogost spremljajoč pojav pri napredovalih oblikah raka. Če ima pacient že pred boleznijo oslabljeno mišičevje, je to pomemben dejavnik preživetja: poveča stranske učinke kemoterapije in pospeši rast rakavega tkiva. V neki študiji so ugotovili tudi, da je obseg trebušnega maščevja vpliva na znižanje števila belih krvničk, kar je značilno za stopnjo toksičnosti 4 pri kemoterapiji.

V reviji Clinical Cancer Research je bila objavljena študija, v kateri so preučevali vpliv mišične oslabelosti na izide kemoterapije na osnovi taksanov kot terapije prvega reda pri metastatskem raku dojke. V študijo je bilo vključenih 40 pacientk, starih povprečno 55 let, med njimi je bila pri 58 odstotkih diagnosticirana mišična oslabelost. Do neželenih učinkov stopnje 3-4 je prišlo pri 57 odstotkih sarkopeničnih pacientk in pri samo 18 odstotkih tistih, ki niso imele sarkopenije. Prav tako so bile mišično oslabele večkrat hospitalizirane zaradi toksičnosti terapije (39 odstotkov), tiste brez sarkopenije hospitalizacije niso potrebovale.

Strulov Shachar, S. in drugi, 2017. Skeletal Muscle Measures as Predictors of Toxicity, Hospitalization, and Survival in Patients with Metastatic Breast Cancer Receiving Taxane-Based Chemotherapy. Clin Cancer Res, 23(3), pp. 658-65.