Rdeča pesa in trening

Vpliv rdeče pese in vadbe na možgane

Znano je, da vadba ugodno vpliva na nevroplastičnost, torej na sposobnost možganov, da preurejajo živčne poti glede na nove izkušnje in dražljaje. Šele zadnja desetletja vemo, da se možgani nikoli ne nehajo spreminjati, lahko pa se njihova plastičnost zmanjša, če ne poskrbimo za izzive: učenje, miselne vaje, telesno aktivnost.

Ker je dokazano tudi to, da sok rdeče pese poveča pretok krvi v možgane in hkrati izboljša vadbeno izvedbo, je skupina znanstvenikov preverila, ali obstaja skupen pozitiven učinek soka rdeče pese in vadbe na nevroplastičnost pri možganih starajočih se posameznikov.

26 starejših (povprečna starost 65,4 let) so šest tednov opazovali v dveh skupinah. Ena je vadila in dobivala ekstrakt rdeče pese, druga pa vadila in dobivala placebo. Vadbeni program je bil sestavljen iz treh vadbenih enot tedensko, vsakič 50 minut hoje. Rdečo peso so dobivali v obliki posebnega napitka (560 mg nitratov vsak dan), kontrolna skupina je dobivala podoben napitek, le da s praktično zanemarljivo količino aktivne substance (1,1 mg nitratov vsak dan).

Učinek so preverjali z merjenjem metabolnega ekvivalenta (enota za ocenjevanje porabe kisika med telesno aktivnostjo) in s funkcijsko magnetno resonanco možganov v mirovanju.

Ugotovili so izrazit napredek konsistenci povezav med primarno somatosenzorično skorjo, primarno motorično skorjo in premotoričnim arealom pri prvi skupini in trend povečanja metabolnega ekvivalenta prav tako pri prvi skupini.

Za starejše torej kombinacija telesne vadbe in izvlečkov soka rdeče pese pomeni večjo konsistenco v delu možganov, ki nadzoruje gibanje (hkrati pa manj sekundarnih povezav med motorično skorjo in insularnim režnjem), v primerjavi s posamezniki, ki samo vadijo, ne uživajo pa rdeče pese.

Petrie, M. in drugi, 2016. Beet Root Juice: An Ergogenic Aid for Exercise and the Aging Brain. Journals of Gerontology: Medical Sciences, 00(00), pp. 1-6.