Sladkorna bolezen in svetovanje

Sladkorna: ketoza, izobraževanje, svetovanje

Sladkorno bolezen tipa 2 najobičajneje nadziramo z dieto z majhnim vnosom maščob, rednim gibanjem in zdravili (enim ali v kombinaciji: zaviralci absorpcije glukoze iz prebavil, zaviralci tvorbe glukoze, različni pospeševalci izločanja in izboljšanja učinkovitosti inzulina, v skrajni fazi z nadomeščanjem inzulina).

V reviji JMIR Diabetes je bil pred kratkim objavljen povzetek nerandomizirane raziskave, v katero so vključili 262 posameznikov, ki so v raziskavi sodelovali od doma. Povprečna starost sodelujočih je bila 54 let, povprečni ITM 41, vsi so imeli diagnozo sladkorne bolezni tipa 2. Začetne vrednosti glikiranega hemoglobina so bile v povprečju 7,6%, pri čemer je imelo le 52% sodelujočih vrednosti HbA1c pod 6,5%. 90% udeležencev je prejemalo vsaj eno zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Za deset tednov so te bolnike vključili v program, pri katerem je bil poudarek na znižanju vnosa ogljikovih hidratov z zmernim vnosom beljakovin in povečanem vnosu maščob. Vsakomur so pripravili individualni program, tipično pa so vnos ogljikovih hidratov omejili na 30 gramov dnevno. Cilj je bil pri sodelujočih doseči blago prehransko ketozo. Pri tem so jim pripravili izobraževanja in individualno svetovanje: vsak od sodelujočih si je izbral metodo – ali na kliniki ali prek mobilne aplikacije (obseg in vsebina teh izobraževanj in posvetovanj sta bila enaka v obeh primerih in sta vključevala izobraževanje s področja nizko ogljikohidratnega prehranjevanja, bolezni, soočanja z izzivi bolezni in nadzora nad njo). Sodelujoči so dobili tudi naprave, s katerimi so dnevno sporočali svojo koncentracijo glukoze in ketonskega telesca beta-hidroksibutirata ter seveda trenutno telesno težo. Po desetih tednih so jim znova izmerili vrednosti glikiranega hemoglobina in druge diabetične parametre.

Rezultati?

Glikirani hemoglobin HbA1c se je v povprečju znižal za 1%, 56,1% sodelujočih je po desetih tednih doseglo raven HbA1c POD 6,5%! Pri skoraj 60% udeležencih so bodisi zmanjšali dozo bodisi povsem ukinili zdravljenje z enim ali več zdravili. V povprečju so shujšali za 7,2%. Povprečna koncentracija beta-hidroksibutirata pri udeležencih je bila v desetih tednih 0,6 mmol/l, kar nakazuje, da so bili udeleženci konsistentni pri nizkem vnosu OH in da so bili stalno v blagi ketozi. Znižane ravni HbA1c so bile primerljive ne glede na to, kako je pacient dobil svetovanje in podporo (prek aplikacije ali na kliniki).

Ugotovili so tudi, da je mobilna podpora pacientu (v smislu izobraževanja, svetovanja posameznikom in spremljanja njihovega napredka) lahko zelo učinkovit del programov za nadzor nad sladkorno boleznijo tipa 2.

McKenzie, A. in drugi, 2017. A Novel Intervention Including Individualized Nutritional Recommendations Reduces Hemoglobin A1c Level, Medication Use, and Weight in Type 2 Diabetes. JMIR Diabetes, 2(1), p. e5.

Leto dni kasneje ima ta zgodba tudi nadaljevanje.