Leptin

Gluten zavira delovanje leptina

Leptin je hormon, čigar glavna vloga je uravnavanje vnosa in porabe energije, predvsem prek mehanizma apetita. Če je njegovo delovanje moteno, izgubimo nadzor nad apetitom in to običajno vodi v debelost. Te motnje so lahko pomanjkanje leptina, pomanjkanje receptorjev zanj, leptinska neobčutljivost ali motnje v vezavi leptina na receptorje. Prav slednje so raziskovali v raziskavi švedskih znanstvenikov. Z laboratorijskim preizkusom in vitro so ugotavljali, ali prisotnost glutena v hrani vpliva na obnašanje leptina. Ugotovili so, da se glutenski presnovki ne vežejo na leptinske receptorje, za 50 odstotkov pa zmanjšajo vezavo leptina na leptinske receptorje, ko je koncentracija vsaj 10 ng/mL. Predlagajo nadaljnje raziskovanje vpliva glutena na leptin, da bi bolje razumeli molekularno osnovo leptinske neobčutljivosti, debelosti in povezanih obolenj.

Jönsson, T, in drugi. 2015. Digested wheat gluten inhibits binding between leptin and its receptor. BMC Biochemistry, Zv. 16(3).