Ketonska telesca proti anksioznosti

Ketonska telesca učinkovita proti anksioznosti?

Na področju raziskovanja vplivov ketonskih telesc v zadnjem času prihaja do vidnega premika od ketogene diete same k raziskovanju vpliva ketonskih telesc, ki jih bodisi zaužijemo ali v telo dobimo prek infuzije.  V začetku decembra so v reviji Frontiers in Molecular Neuroscience objavili rezultate zanimivega eksperimenta, v katerem so preiskovali vpliv ketonskih telesc na anksioznost podgan.

Stres pri podganah preučujejo s t.i. dvignjenim štirikrakim labirintom, ki ima dva kraka ograjena (zaprta kraka), dva pa odprta, torej neograjena. Tak labirint je učinkovita metoda za preizkušanje naravnega konflikta pri živalih, kjer se srečujeta naravna radovednost po raziskovanju novega okolja in znani strah živali pred odprtimi prostori. Na podlagi časa in razdalje, ki jo živali opravijo na odprtih ali zaprtih krakih, s pomočjo statističnih metod ugotavljajo njihovo anksioznosti podobno obnašanje.

V eksperimentu, ki so ga opravili ameriški in madžarski znanstveniki, so skupini podgan dodajali ketonske estre, ketonske soli in olje MCT v majhni dozi 7 dni. Ostale pa so razdelili v štiri skupine, od katerih je bila ena kontrolna, druga je dobila majhno dozo estrov, tretja visoko dozo estrov (~25 g/kg telesne teže dnevno), četrta pa visoko dozo ketonskih soli in olja MCT (~25 g/kg telesne teže dnevno) – tako hranjenje je trajalo 83 dni.

Ugotovitve so upravičile doslej znan vpliv ketonskih telesc na anksioznost: podgane, ki so dobivale ketonske soli in olje MCT so preživele največ časa na odprtih kratkih, prav tam naredile največ poti, hkrati pa so se najkasneje odločile za vstop v zaprta kraka. Tako obnašanje je značilno za živali z nizko stopnjo anksioznosti.

Dodajanje zunanjih ketonskih telesc bo lahko učinkovito pomagalo pri zmanjševanju anksioznosti brez rigorozne ketogene diete, ki za veliko ljudi pomeni preveliko odpovedovanje in prestrog režim prehranjevanja. Avtorji priporočajo nadaljnje raziskovanje anksiolitičnega delovanja ketonskih telesc tudi na ljudeh.

Ari, C. et al., 2016. Exogenous Ketone Supplements Reduce Anxiety-Related Behavior in Sprague-Dawley and Wistar Albino Glaxo/Rijswijk Rats. Frontiers in Molecular Neuroscience, 9(137).