Pravilnik o organizaciji in izvedbi akcije Fit preobrazba 2018

Pravilnik določa način izvajanja akcije Fit preobrazba 2018, ki je namenjena promociji blagovnih znamk Gašper Grom – Fitness Coach in Maxximum Nutrition.

Organizator akcije je podjetje Maksimum, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Pravica do sodelovanja v akciji

V akciji lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sodelovati ne morejo zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter samostojni podjetniki in pravne osebe. Sodelujoči z udeležbo potrjujejo, da se strinjajo s tem pravilnikom.

Vsak kandidat, ki želi sodelovati, mora izpolniti prijavnico, ki vključuje vprašalnik o željah pri preobrazbi telesa, zdravstvenem stanju in osebne podatke. Hkrati s prijavnico mora vsak kandidat posredovati tudi fotografijo celega telesa v kopalkah stoje od spredaj, iz katere je dobro razvidno trenutno stanje telesne strukture. Fotografije morajo biti jasne, primerno svetle, brez objektov, ki bi zakrivali telo ali kakorkoli popačili videz, brez računalniških obdelav. Kandidati z neprimernimi fotografijami bodo izločeni iz akcije.

Sodelujoči v akciji se zavezujejo, da bodo pri prijavi navedli resnične podatke in da so zdravi in pripravljeni sodelovati v trimesečnem programu preobrazbe. Zavezujejo se tudi, da bodo spoštovali in se držali navodil in napotkov Gašperja Groma, ki ga bodo nemudoma obvestili, če bi med samo akcijo prišlo do sprememb zdravstvenega značaja. Sodelujoči v akciji tudi potrjujeo, da pristajajo na tveganja v zvezi s programom in zato do podjetja Gašper Grom s.p. (ali povezanih fizičnih in pravnih oseb) ne bom uveljavljal/a nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

Organizator lahko zbrane osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave – skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005).

Pravice sodelujočih

Vsaka prijava bo obravnavana in natančno pregledana in to zaupno. Fotografije vseh, ki se ne bodo uvrstili v program Fit preobrazba, bodo uničene in ne bodo nikjer objavljene.

Potek akcije

Akcija poteka v dveh fazah:

  • v prvi fazi zbiramo prijave kandidatov na lchflove.si/fit-preobrazba/. Kandidati pošljejo fotografijo kot navedeno v Pravica do sodelovanja v akciji vključno z izpolnjenim vprašalnikom. Rok za oddajo prijave je 1. marec 2018. Izmed prejetih prijav bo strokovni svet oblikoval seznam kandidatov ožjega izbora, ki jih bomo povabili na razgovor. Po razgovoru bo strokovni svet izbral dva finalista: enega moškega, eno žensko. Imena finalistov bo organizator objavil najkasneje 12. marca 2018.
  • druga faza se bo začela s posvetom s finalistoma. V posvetu bodo določeni cilji (hujšanje, fitnes preobrazba, povečanje mišične mase oziroma drugo) za vsakega kandidata posebej Vsak od kandidatov bo dobil načrt vadbe in jedilnik, oboje bo stvar sprotnih sprememb med aktivnim delom akcije. Aktivni del akcije bo potekal med marcem in 15. junijem 2018. V tem času bosta finalista trenirala in se prehranjevala po navodilih Gašperja Groma, ki jima bo brezplačno svetoval po emailu, tri do štirikrat na teden pa tudi usmerjal na treningu. Ves čas jima bo na voljo za informacije in napotke.

Akcija poteka na spletnih mestih www.facebook.com/MojaFitPreobrazba/ in www.lchflove.si v času od 15. marca do vključno 15. junija 2018.

Pravice finalistov

Vsak od finalistov je upravičen do:

  • brezplačnega trimesečnega svetovanja Gašperja Groma in
  • brezplačnih prehranskih dopolnil iz linije Maxximum Nutrition, ki jima jih predpiše Gašper Grom, v času aktivnega dela akcije

Dolžnosti finalistov

Vsak od finalistov je dolžan:

  • držati se vseh navodil Gašperja Groma, ki jih bosta dobila v pisni obliki pred začetkom aktivnega dela akcije: tako treningov kot tudi prehrane
  • zagotavljati redne fotografije za spremljanje napredka (minimalno 2 na teden)
  • dovoliti objavo v prejšnji alineji omenjenih fotografij
  • pisati dnevnik preobrazbe na forumu maxximum-forum.com
  • če je le mogoče, redno objavljati tudi na svojih družbenih omrežjih (facebook, twitter, instagram …)

V primeru predčasne prekinitve sodelovanja v akciji je kandidat, ki je prekinil sodelovanje, organizatorju dolžan povrniti vse koristi, ki jih je imel od organizatorja.

Organizacijski vidiki akcije

Za izvedbo celotne akcije skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Rezultati prvega kroga bodo objavljeni najkasneje 12. marca 2018 v medijih, navedenih v Potek akcije. O poteku ožjega izbora in kasneje izbora finalistov se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju, navzočih osebah, poteku ocenjevanja in izbire kandidtaov. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. izbira je dokončna.

Odgovornost in reklamacije

Na vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z akcijo in niso urejena s tem pravilnikom, odgovarja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke sodelujočih in jih bo uporabljal izključno za namene, določene v teh navodilih ter jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsem sodelujočim sta zagotovljeni podpora in pomoč na e-naslovu [email protected]

Končne določbe

Organizator lahko spreminja pravilnik in se hkrati zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi. Pravilnik je javnosti na voljo med zapiski na facebook strani Maxximum Slovenija.