Ketogena dieta: raziskava FZV

Ketogena dieta: raziskava FVZ

Tisti, ki me spremljate, veste, da sem spomladi leta 2017 kot strokovnjak za ketogeno dieto sodeloval pri znanstveni raziskavi o ketogeni dieti. Raziskavo smo izvedli na Fakulteti za vede o zdravju, Univerze na Primorskem. O prvih rezultatih sem že poročal. Zdaj, ko je članek o raziskavi v tisku (objavljen bo v reviji Nutrition Research), pa še podrobneje.

Zasnova raziskave

V raziskavo, ki je uradno registrirana klinična raziskava, smo vključili 13 moških in 25 žensk, ki so ustrezali naslednjim pogojem:

  • starost med 25 in 55 leti,
  • oba spola,
  • indeks telesne mase nad 30 kg/m2,
  • brez bolezni in simptomov – skratka zdrave posameznike, ki ne jemljejo zdravil
  • in ki vsaj tri mesece niso bili na nikakršni posebni dieti (niti ketogeni niti kaki drugi), brez določenih zdravil in brez diet v zadnjem obdobju.

Vsi udeleženci so 12 tednov sledili predpisanemu ketogenemu jedilniku z znižano energijsko vrednostjo, ki sem ga sestavil glede na individualne lastnosti in želje. Cilj je bil dnevni jedilnik, pri katerem je med 5 in 10 % energije iz ogljikovih hidratov, vsaj 75 % pa iz maščob, ostalo beljakovine.

V 12 tednih smo jih večkrat testirali in merili: telesno maso in telesno sestavo petkrat, poleg tega pa smo večkrat opravili različne analize dejavnikov v krvi. Preverjali smo tudi njihove jedilnike in obseg telesne aktivnosti.

Rezultati

V prvih dveh tednih je prišlo do občutnega zmanjšanja telesne mase, udeleženci so poročali o ugodnejšem čustvenem odnosu do hrane in večje zadovoljstvo s sabo. Predvidevali smo, da bodo razlike med moškimi in ženskami, a se to ni zgodilo. Hujšanje na račun maščobne mase (in ne telesne mase na splošno) se je povečevalo iz tedna v teden, ugotovili smo, da je ta pojav očitno povezan z naraščanjem koncentracije ketonskega telesca beta-hidroksibutirat v krvi. Pokazalo se je tudi, da ketogena dieta bistveno poveča porabo energijo v mirovanju. Preiskovancem se je izboljšala aerobna kapaciteta in s tem tudi sposobnost uporabe maščob za energijo (še posebej med vadbo).

Kar se biokemijskih sprememb tiče, smo v prvih tednih opazili spremembe v ravneh glukoze, holesterola LDL in c-reaktivnega proteina – vsi ti markerji so se kasneje vrnili na izhodiščno raven. Pri ženskah se je v prvih tednih pojavilo prehodno povišanje trigliceridov, sklepamo, da zaradi začetne neprilagojenosti telesa za uporabo maščob za oksidacijo (torej za »kurjenje«).

Čeprav smo pri udeležencih izmerili znatno znižanje ravni inzulina in leptina v krvi, pa do zmanjšanja ravni grelina ni prišlo: domnevamo, da je to povezano z občutkom sitosti tudi v času, ko že nekaj časa nismo jedli, kar je pogost pojav pri ketogeni dieti. To so potrdili tudi udeleženci, saj so bili najmanj lačni takrat, ko je bil beta-hidroksibutirat najvišji. Sitost je morda povezana tudi z nevropeptidom Y iz hipotalamusa, katerega povečano koncentracijo smo tudi opazili pri udeležencih.

Zelo pomembno je bilo tudi opažanje, da se je udeležencem po 8. tednu izrazito povečala koncentracija adiponektina, kar je znak za zmanjšano tveganje srčno-žilnih dogodkov. Tudi sprva povečan c-reaktivni protein, ki je kazalec sistemskega vnetja, se je vrnil na izhodiščne vrednosti. Oboje skupaj – visok adiponektin in nizek CRP – sta dober znak.

Pozitivne psihološke spremembe kot posledica spremenjene prehrane so bile opazne, prav tako pa smo z vprašalniki ugotovili izboljšanje kognitivne funkcije (predvsem sposobnost kratkoročnega pomnjenja in hitrost obdelave podatkov).

Kot zadnje: pri udeležencih se je povečala koncentracija možganskega nevrotrofičnega faktorja (BDNF), ki je pozitiven znak možganske plastičnosti, širjenja živčnih celic in zdravja sinaps.

Poudarki

  • Ketogena dieta je učinkovita za zmanjšanje telesne mase (hujšanje).
  • Ketogena dieta je izboljšala fizično pripravljenost debelih.
  • Ketogena dieta je izboljšala zadovoljstvo z lastnim telesom in kognitivne sposobnosti.
  • Pri ketogeni dieti se niso pokazali nobeni stranski ali negativni zdravstveni učinki.
  • Ketogena dieta je učinkovita pri zniževanju ravni inzulina in leptina.
Gašper Grom
Gašper Grom

MOHORKO, N., ČERNELIČ-BIZJAK, M., POKLAR-VATOVEC, T., GROM, G., KENIG, S., PETELIN, A. & JENKO-PRAŽNIKAR, Z. 2018. Weight loss, improved physical performance, cognitive function, eating behavior and metabolic profile in a 12-week ketogenic diet in obese adults. Nutrition Research. Doi: https://doi.org/10.1016/j.nutres.2018.11.007


Raziskava je potekala pod okriljem Univerze na Primorskem – Fakultete za vede o zdravju v sodelovanju z Inštitutom Neocortex za izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo na področju duševnega zdravja in podjetjem Maksimum d.o.o. ter s podporo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije – Evropskega socialnega sklada.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Prijava na e-novice

Nočete zamuditi nobene LCHF-novosti? Želite biti obveščeni o naših LCHF-dogodkih in ekskluzivnih akcijskih ponudbah? Trikrat ali štirikrat mesečno vam bomo poslali e-novice z vsebinami, ki vam bodo pomagale pri življenjskem slogu po načelih LCHF!