Pričakovanja in izid shujševalna dieta

Kako pričakovanja glede hujšanja vplivajo na izid

O tem, kako kognitivni mehanizmi vplivajo na izid shuševalnih diet in kasnejše vzdrževanje in nadzor nad telesno težo, vladajo različni znanstveni dokazi.

Da bi preizkusili, kako pričakovanja o izidu shujševalne diete, je skupina znanstvenikov izvedla zanimivo raziskavo, v katero so vključili ekstremno debele posameznike.

V klinični raziskavi so 88 preiskovancev s povprečnim indeksom telesne teže 45,6 razdelili v dve skupini, ki sta dobili dve različni shujševalni dieti (visokobeljakovinsko in visokohidratno), pri čemer so se vsi sodelujoči udeleževali tudi vedenjske terapije vseh 51 tednov, kolikor je trajala raziskava.

Obe skupini sta imeli podobna pričakovanja, a izkazalo se je, da je boljši napovednik uspeha diete število načrtovanih izgubljenih kilogramov kot odstotek izgubljene telesne teže, predvsem pa je zanimivo opažanje, da sta tako količina izgubljenih kilogramov kot tudi zadovoljstvo posameznika s tem rezultatom odličen napovednik, kako uspešni bodo posamezniki pri vzdrževanju pridobljene telesne teže (Calugi in sod., 2017).

CALUGI, S., MARCHESINI, G., EL GHOCH, M. in sod., 2017. The Influence of Weight-Loss Expectations on Weight Loss and of Weight-Loss Satisfaction on Weight Maintenance in Severe Obesity. J Acad Nutr Diet, letn. 117, št. 1, str. 32-38.